Z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia Zakładu Porcelany Elektrotechnicznej Zapel S.A. w Boguchwale całemu zespołowi pracowników składamy najserdeczniejsze życzenia - niech dobry Bóg Wam błogosławi

W imieniu parafian 
ks. proboszcz Mariusz Mik