W sobotę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św.: 7.00, 9.00, 11.00 i 14.00. Po Mszy o godz. 14.00 procesja na cmentarzu i modlitwa za zmarłych. Przy cmentarzu będzie prowadzona kwesta na rzecz biednych i bezdomnych - podopiecznych Towarzystwa im. św. Brata Alberta. 

W Uroczystość Wszystkich Świętych po południu i w Dzień Zaduszny wierni mogą zyskać odpust zupełny (jeden raz w danym dniu), który ofiarują za zmarłych. Warunkiem jest: stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii świętej, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego i nawiedzenie kościoła oraz odmówienie modlitwy; Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolnej modlitwy według intencji Ojca św.. W listopadzie można w każdym dniu zyskać odpust za zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza. W dniach od 1-8 listopada odpust zupełny, w pozostałych dniach odpust cząstkowy. Warunki zyskania odpustu jak wyżej.