W sobotę 28 marca spowiedź przedświąteczna. Porządek:

  • od godz. 9.00- 12.00 z przerwą od 10.30-11.00.
  • Po południu od godz. 15.00-18.00 z przerwą od 16.30-17.00.

Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnią chwilę.