W Niedzielę Palmową o godz. 18.00 odbędzie się Misterium Męki Pańskiej w Parku Matki Bożej w Niechobrzu. Zapraszamy.

 

Plakat informacyjny:

 

 Zdjęcia z prób: