4.1.2016r. poniedziałek od godz. 16.00

Ks. Proboszcz: osiedle ZNS

Ks. Wojciech: ul. Partyzantów cd.

Ks. Mariusz: Aleje Syski ? blok 2 i 3 od ok. 16:30

Ks. Robert: ul. Akacjowa (początek od Wisłoka)

 

5.1.2016r. wtorek od godz. 16.00

Ks. Proboszcz: blok (obok Biedronki) przy ul. Przemysłowej

Ks. Wojciech: od godz. 15.00, ul. Partyzantów cd. i zakończenie 

Ks. Mariusz: Aleje Syski ? blok 4 i domy na ul. Przemysłowej

Ks. Robert: ul. Akacjowa cd.

 

7.1.2016r. czwartek od godz. 16.00

Ks. Proboszcz: ul. Kwiatowa (początek od ul. Kolejowej)

Ks. Wojciech: ul. Ogrodowa 

Ks. Mariusz: ul. Łąkowa (początek od Lutoryża)

Ks. Robert: ul. Akacjowa ? zakończenie 

 

8.1.2016r. piątek od godz. 16.00

Ks. Proboszcz: ul. Kwiatowa cd.

Ks. Wojciech: ul. Kolejowa i domki przy ul. Sportowej 

Ks. Mariusz: ul. Łąkowa - zakończenie

Ks. Robert: ul. Wojska Polskiego (początek od ul. Kopernika)

 

9.1.2016r. sobota od godz. 9.00

Ks. Proboszcz: ul. Cicha i ul. Zwięczycka (początek od wodociągów) 

Ks. Wojciech: ul. Kopernika (początek od Stokrotki)

Ks. Mariusz: ul. Tkaczowa (prawa strona od Rzeszowa do Stokrotki, początek od rodziny Piotrowskich)

Ks. Robert: ul. Tkaczowa (lewa strona od Rzeszowa do Kościoła, początek od ul. Cichej)