Na cudowne Święta Bożego Narodzenia w imieniu kolegium kapłanów posługujących w parafii
św. Stanisława B.M. w Boguchwale życzę: 

Niech Dzieciątko Jezus upodobni nas do siebie.
Wtedy będziemy najpiękniejsi.

 Niech dobry Bóg wam błogosławi.
Ks. Mariusz Mik – proboszcz