Życzymy sobie i wam drodzy parafianie, byśmy dostrzegli i przeżyli niepojętą Boża miłość, która kiedyś skłoniła Go do ukrycia swego majestatu w osobie bezradnego dziecięcia. Byśmy przyjęli Go do swego serca i odnaleźli w Nim uzdrowienie. Byśmy dzielili się sercem i miłością, która nie zna lęku. Niech Bożych pokój wypełni serca wszystkich Polaków.

Z błogosławieństwem wasi duszpasterze.