Plan wizyty duszpasterskiej

parafia Boguchwała 

 

2.1.2017 r. poniedziałek od godz. 16.00

Ks. Robert: ul. Tkaczowa prawa strona od Rzeszowa do Stokrotki c.d. i dom nauczyciela

Ks. Proboszcz: bloki ZNS

Ks. Wojciech: ul. Akacjowa c.d.

 

3.1.2017 r. wtorek od godz. 16.00

Ks. Robert: ul. Polna – początek od Mogielnicy

Ks. Proboszcz: ul. Wojska Polskiego – początek od ul. Sportowej 

Ks. Wojciech: ul. Kwiatowa – początek od ul. Kolejowej 

Ks. Mariusz: ul. Kopernika c.d.

 

4.1.2017 r. środa od godz. 16.00

Ks. Robert: ul. Kolejowa – początek od Pawilonu, następnie domy przy ul. Sportowej

Ks. Proboszcz: ul. Wojska Polskiego c.d.

Ks. Wojciech: ul. Kwiatowa c.d.

Ks. Mariusz: ul. Grunwaldzka - początek od Rzeszowa 

 

5.1.2017 r. czwartek od godz. 16.00

Ks. Proboszcz: ul. Tkaczowa blok 169a

Ks. Wojciech: ul. Tkaczowa blok 169b

Ks. Mariusz: ul. Grunwaldzka c.d.

 

7.1.2017 r. sobota od godz. 9.00

Ks. Robert: ul. Partyzantów – początek od Lutoryża 

Ks. Proboszcz: ul. Tkaczowa blok 169c i 169d

Ks. Wojciech: ul. Łąkowa – początek od Lutoryża 

Ks. Mariusz: ul. Grunwaldzka c.d. i ul. Ogrodow