Całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii św. Stanisława B.M. w Boguchwale w dniach 19/20 listopada 2017r.  

Niedziela 19 listopada

Godz.18.00

Msza Św. na rozpoczęcie adoracji

Po Mszy Św.

Od godz. 18.45

Do godz. 20.00

Adorują : Oaza, Służba Liturgiczna Ołtarza

Intencje: uwielbienie i dziękczynienie za obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie                                   

godz.                      20.00 do 21.00

Adorują: Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Intencje : wynagrodzenia  Najświętszemu  Sercu  Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi  za grzechy osobiste i społeczne

 

godz.

21.00 do 22.00

Adorują : Odnowa w Duchu Świętym i Krąg Biblijny

Intencje : dziękczynienie za działanie Ducha Świętego w naszym życiu i opiekę Matki Bożej

Ø  Apel Jasnogórski

(można odmówić Litanię do Ducha Świętego str. 184 modlitewnika)

 

godz.

22.00 do 23.00

Adorują : Domowy Kościół, Rada Duszpasterska  

Intencje: zawierzenie rodzin i parafii Niepokalanemu Sercu Maryi(można odmówić Akt Poświęcenia Parafii

i Rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi- na kartce oraz modlitwę o świętość rodzin- na kartce)

godz.

23.00 do 24.00

Adorują: Caritas i Róża Lucyny Marczak

Intencje : za bezdomnych, ubogich pozbawionych podstawowych środków do życia(można odmówić Litanię

do Św. Brata Alberta- na kartce)

 

godz.

24.00 do 1.00

Adorują : Róże Edwarda Soleckiego, Marii Stokłosa, Marii Nowak

Intencje: o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii (można odmówić Litanię do Anioła Stróża Polski str. 222 modlitewnika)

 

godz.

1.00  do 2.00

Adorują : Róże Eugeniusza Klimczaka, Marii Domin, Urszuli Rak

Intencje: za Prezydenta, Rząd, Parlament o światło Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji zgodnych
 z prawem Bożym i Nauką Kościoła(można odmówić Litanię Narodu Polskiego str. 239 Modlitewnika)

 

godz.

2.00 do 3.00

Adorują : Róże Romana Kotwicy, Marii Pieczonka, Stanisławy Nierody

Intencje : za rodziny i o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży(można odmówić Akt Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinie str. 83 modlitewnika oraz modlitwę o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży- na kartce)

godz.

3.00 do 4.00

 

 

Adorują : Róże Zbigniewa Małka, Stanisławy Kut, Zofii Kalandyk

Intencje: za kościół Święty, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane(można odmówić Litanię do Najświętszego Imienia Jezus str.57 modlitewnika)

 

godz.

4.00 do 5.00

 

 

Adorują : Róże Marka Opalińskiego, Danuty Pociask, Józefy Puc

Intencje : o nowe powołania kapłańskie i zakonne(można odmówić Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana str. 63 modlitewnika)

 

godz.

5.00 do 6.00

 

Adorują : Róże Edwarda Bukowskiego, Zofii Rak, Stanisławy Lasota

Intencje: za misje, misjonarzy i o powołania misyjne(można odmówić Litanię do Najświętszego Sakramentu str.173 modlitewnika)                                                                

godz.

6.00 do 6.30

Adorują : Róże Czesława Totoń, Stanisławy Antoniewskiej,  

Intencje : za media katolickie(można odmówić Litanię Loretańską str.206 modlitewnika)

godz.

7.00 do 8.00

Adorują : Róże Ludwiki Dobiel, Marii Zielińskiej, Zofii Szostak

Intencje : o jedność chrześcijan(można odmówić Litanię do Św. Jana Pawła II str. 59 z książeczki "Codzienne

Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu)

 

godz.

8.00 do 9.00

Adorują : Róże Bronisławy Krupa, Krystyny Sierżęga

Intencje : za Europę aby nie wyrzekła się swoich korzeni Chrześcijańskich(można odmówić Litanię do Trójcy

Przenajświętszej str. 90 z książeczki "Codzienne Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu)

 

godz.

9.00 do 10.00

Adorują : Róże Zofii Pezdan, Marii Opalińskiej

Intencje : o pokój na świecie i zaprzestanie prześladowań chrześcijan(można odmówić Litanię do Imienia

Chrystusa Króla str.93 modlitewnika)                   

              

godz.

10.00 do 11.00

Adorują: Róże Marii Soboń, Cecylii Pawełek

Intencje: o rozwiązanie problemów emigracyjnych i uchodźców(można odmówić Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa str.63 modlitewnika)

 

godz.

11.00 do 12.00

Adorują : Róże Marii Gola, Marii Dąbrowskiej  

Intencje : za chorych, cierpiących, samotnych, zagubionych(można odmówić Litanię do Św. Józefa str. 227 modlitewnika)

 

godz.

12.00 do 13.00

Adorują: Róże Zdzisławy Polak, Krystyny Wetuli

Intencje : o nawrócenie dla grzeszników i zniewolonych różnymi uzależnieniami(można odmówić Litanię do Św. Ojca Pio str. 298 modlitewnika)

 

godz.

13.00 do 14.00

Adorują: Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Intencje: o powstanie nowych Wspólnot i dokonanie Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parafiach o rychłą beatyfikację Sługi Bożej Rozalii Celakówny

 

godz.

14.00 do 15.00

Adorują: Róże Janiny Kotwicy, Ewy Micał

Intencje: za dusze poległych w obronie Ojczyzny, za zmarłych z naszej parafii, z dusze bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące(można odmówić Litanię do Miłosierdzia Bożego str.82 książeczka "Codziennie Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu)

 

godz.

15.00 do 16.00

Adorują : Róże Stanisławy Klimczak, Marty Szymańskiej

Intencje: za ofiary kataklizmów, zamachów terrorystycznych oraz tych którzy dokonują tych zamachów(można odmówić Koronkę Do Bożego Miłosierdzia)

 

godz.

16.00 do 17.00

Adorują : Chór, Róża Danuty Broda        

Intencje: w obronie życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci(można odmówić Czuwanie w obronie poczętego życia str.52 Modlitewnika Obrońcy Życia)                                                                                           

 

godz.

17.00 do 17.30

Adorują : Róża Małgorzaty Bieniek, Bronisławy Wierzbickiej      

Intencje: za nauczycieli, wychowawców i katechetów(można odmówić Litanię do Św. Michała Archanioła  str.59

Książeczka "Codzienne Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu )