Plan wizyty duszpasterskiej 2017 – 2018 
parafia Boguchwała

 

08.01.2018 poniedziałek, od godziny 1600

ks. Robert: osiedle ZNS: bloki nr 3, 3a i 3b przy ul. Technicznej

ks. Mariusz: blok nr 4 przy al. Syski i blok nr 5 przy ul. Mickiewicza

ks. Wojciech: ul. Polna, początek od Mogielnicy

ks. Proboszcz: blok nr 23 przy ul. Suszyckich c.d. (dawniej blok nr 144b przy ul. Tkaczowa)

i blok nr 27 przy ul. Suszyckich (dawniej blok 144 przy ul. Tkaczowa)

 

09.01.2018 wtorek, od godziny 1600

ks. Mariusz: blok nr 19 przy ul. Suszyckich (dawniej blok nr 146a przy ul. Tkaczowa) i blok nr 17 przy ul. Suszyckich (dawniej blok nr 146b przy ul. Tkaczowa)

ks. Wojciech: blok nr 15 przy ul. Suszyckich (dawniej blok nr 146c przy ul. Tkaczowa)

ks. Proboszcz: ul. Akacjowa, początek od Wisłoka

 

10.01.2018 środa, od godziny 1600

ks. Robert: ul. Kopernika, początek od Stokrotki

ks. Mariusz: ul. Kolejowa, początek od pawilonu i domy przy ul. Sportowej

ks. Wojciech: ul. Wojska Polskiego, początek od ul. Sportowej

ks. Proboszcz: ul. Akacjowa, c.d.

 

11.01.2018 czwartek, od godziny 1600

ks. Robert: ul. Kopernika c.d.

ks. Wojciech: ul. Wojska Polskiego, c.d. i zakończenie

ks. Proboszcz: ul. Akacjowa, c.d.

 

12.01.2018 piątek, od godziny 1600

ks. Robert: ul. Kopernika c.d. i zakończenie

ks. Wojciech: dom nauczyciela

ks. Proboszcz: ul. Akacjowa, c.d. i zakończenie

 

13.01.2018 sobota, od godziny 900

ks. Robert: ul. Techniczna, początek od przedszkola

ks. Mariusz: ul. Techniczna, początek od Racławówki

ks. Wojciech: dawna ul. Tkaczowa, prawa strona od Rzeszowa, początek od rodziny Piotrowskich i przez kolejne dni do Stokrotki (dotyczy to nowych ulic: Lubomirskiego, Piotraszewskiego, Purzyckiego, Przybyły, Pelca, Straszewskiego i Klimczaka

ks. Proboszcz: ul. Techniczna – Gaj i ul. Słoneczna