W Niedzielę Palmową, o godzinie 18:00 odbędzie się Misterium Męki Pańskiej w Niechobrzu. Zapraszamy.