XIV Międzynarodowy Plener Malarski 

Wernisaż Wystawy Poplenerowej

Koncert po wystawie pt. PIAF w wykonaniu Małgorzaty Pruchnik Chołka