Plan wizyty duszpasterskiej 2018 – 2019 
parafia Boguchwała c.d.

 

 

02.01.2019 środa, od godziny 1600

  1. Wojciech: ul. Gajowa (początek w polach od Racławówki)
  2. Krzysztof: ul. Słoneczna (początek od Racławówki)

 

03.01.2019 czwartek, od godziny 1600

  1. Proboszcz: ul. Urocza (początek w polach od Racławówki) następnie ul. Wspólna i ul. Przytulna
  2. Wojciech: ul. Jana Kasprowicza i ul. Stanisława Wyspiańskiego, następnie ul. Techniczna, prawa strona od Racławówki (domy za polami PODRu do ul. Partyzantów)
  3. Krzysztof: osiedle ZNS: domy przy przedszkolu Sikorki (początek) następnie bloki nr 3, 3a i 3b

 

05.01.2019 sobota, od godziny 900

  1. Proboszcz: ul. Adama Mickiewicza blok nr 5 (początek) i blok nr 7, następnie ul. Mikołaja Reja blok nr 3 i na koniec ul. Gajowa 20 (blok przy rozdzielni)
  2. Wojciech: ul. Techniczna (początek od Racławówki) prawa i lewa strona do radiostacji, następnie lewa strona nr 57-60a; 46-46a; 28, 28a, 43-44b, 48, 48a, 52, i dalej lewą stroną ul. Technicznej do przedszkola
  3. Krzysztof: ul. Techniczna (początek od przedszkola) prawa strona do Racławówki