Plan wizyty duszpasterskiej 2018 ? 2019
parafia Boguchwała cd.

 

 

07.01.2019 poniedziałek, od godziny 1600

 1. Proboszcz: al. Syski bloki nr 2(początek), 3 i 4
 2. Krzysztof: ul. Suszyckich (lewa strona od Lutoryża), początek od Lutoryża, do ul. Polnej
 3. Wojciech: ul. Partyzantów, początek od Lutoryża, do ul. Polnej

 

08.01.2019 wtorek, od godziny 1600

 1. Krzysztof: ul. Suszyckich (lewa strona od Lutoryża), od ul. Polnej do ul. Kalinowej
 2. Wojciech: ul. Partyzantów, od ul. Polnej do wiaduktu

 

09.01.2019 środa, od godziny 1600

 1. Proboszcz: ul. Polna, początek od Mogielnicy
 2. Krzysztof: ul. Kalinowa, ul. Kasztanowa i ul. Suszyckich (lewa strona od Lutoryża), cd., do pawilonu
 3. Wojciech: ul. Partyzantów, od wiaduktu do końca

 

10.01.2019 czwartek, od godziny 1600

 1. Proboszcz: ul. Kolejowa (początek od pawilonu) i domy na ul. Sportowej
 2. Krzysztof: ul. Suszyckich (prawa strona od Lutoryża), początek od Lutoryża, do ul. Jodłowej
 3. Wojciech: ul. Grabowa i ul. Jodłowa

 

11.01.2019 piątek, od godziny 1600

 1. Proboszcz: ul. Wojska Polskiego, początek od stadionu
 2. Krzysztof: ul. Suszyckich (prawa strona od Lutoryża), od ul. Jodłowej po Urząd Miejski

 

12.01.2019 sobota, od godziny 900

 1. Proboszcz: ul. Kwiatowa, początek od ul. Kolejowej
 2. Krzysztof: ul. Akacjowa, początek od Wisłoka
 3. Wojciech: ul. Łąkowa, początek od Lutoryża