Okoliczność kanonizacji papieża Jana Pawła II pragniemy uczcić poprzez popularyzację twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim na tekst liryczny, opowiadanie, esej, wspomnienia związane z Janem Pawłem II. 

W konkursie może wziąć udział każdy, od najmłodszego do najstarszego mieszkańca gminy.  Prace konkursowe powinny ukazywać więzi, refleksje, emocje autorów wobec Jana Pawła II i pełnionego przez Niego posłania.

Teksty należy zgłaszać do sekretariatów szkół lub w zakrystii do dnia 23 kwietnia. Prace będą oceniane w kategoriach poezja i proza oraz w przedziale wiekowym: szkoła podstawowa, młodzież gimnazjalna i licealna oraz dorośli. 

Zgłaszane prace należy opatrzyć następującymi informacjami: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy lub adres, tytuł utworu, kategoria. Można je będzie wypełnić w miejscu składania prac na kartach zgłoszeniowych.

Najlepsze utwory zostaną nagrodzone. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w kwietniu podczas spotkania poświęconego Ojcu Świętemu. Jeżeli zbierze się odpowiednia ilość tekstów, istnieje możliwość wydania tomiku literackiego. 

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu Jan Paweł II w pamięci pokoleń

 

Zobacz też:

Wspomnienie Jana Pawła II