Wielki Piątek 18 kwietnia:

Od 7.00 – Róża pana Eugeniusza Klimczak i mieszkańcy ul. Grunwaldzkiej
8.00 – róża pana Romana Kotwicy, mieszkańcy ul. Cichej
9.00 – róża pani Zdzisławy Polak , mieszkańcy ul. Akacjowej
10.00 – róża pani Marii Gola, uczniowie klas młodszych SP
11.00 – róża pani Marii Dąbrowskiej, uczniowie klas IV – VI SP
12.00 – róża pani Lucyny Marczak, mieszkańcy ul. Łąkowej
13.00 – róża pani Ludiwki Dobel, mieszkańcy PODR
14.00 – róża pani Ewy Micał, mieszkańcy blików przy cmentarzu
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, róża niewiast Zofii Pezdan, ludzie starsi i chorzy
16.00 – róża pani Marii Domin, mieszkańcy bloków i domów ul. Sportowa
17.30 -  Droga KRZYŻOWA
18.00 - Nabożeństwo Męki Pańskiej
20.00 – róża pana Marka Opalińskiego i mieszkańcy ul. Ogrodowej
21.00 róża pana Edwarda Soleckiego, mieszkańcy ul. Kwiatowej
22.00 – róża pana Zbigniewa Małek, mieszkańcy ul. Kopernika
23.00 – zakończenie adoracji

Wielka Sobota 19 kwietnia:

Od 7.00 -  róża pani Józefy Puc i róża pana Edwarda Bukowskiego
8.00 – róża pani Danuty Pociask i mieszkańcy Alei Stanisława Syski
9.00 – róża Bronisławy Krupa, róża pani Zofii Rak, mieszkańcy ul. Partyzantów
10.00 – róża pani Stanisławy Klimczak, mieszkańcy ul. Technicznej
11.00 – róża niewiast Stanisławy Bajer, róża pana Czesława Totoń, mieszkańcy ul. Zwięczyckiej
12.00 – róża pani Danuty Broda, róża pani Bronisławy Wierzbickiej, mieszkańcy ul. Słonecznej i Gaju
12.30 – 15.00 sprzątanie kościoła
15.00 – róża pani Stanisławy Kut, mieszkańcy Bocznej Technicznej oraz Przemysłowej
16.00 – róża pani Janiny Kotwica, róża pani Krystyny Sierżęga
17.00 – róża pani Cecylii Pawełek i Marii Opalińskiej, mieszkańcy ul. Kolejowej
18.00 – wszyscy chętni
19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej