27.01. – poniedziałek – 1600

Ks. Jan – Osiedle ZNS – początek dom przy przedszkolu potem bloki 3a i 3b

Ks. Krzysztof – ul. Grunwaldzka (od ul. Lubomirskiego do p. Dyrda)

Ks. Dominik – lewa strona ul. Lubomirskiego od strony Rzeszowa, początek od ul. Cichej
do p. Kiebały

 

28.01. – wtorek – 1600

Ks. Proboszcz – Osiedle ZNS blok nr 3

Ks. Krzysztof – ul. Grunwaldzka c.d. w kierunku kościoła do p. Borowca

Ks. Dominik – ul. Lubomirskiego c.d. oraz ul. Zawiszy Czarnego i Królowej Jadwigi

 

29.01. – środa – 1600

Ks. Proboszcz – ul. Suszyckich blok 15

Ks. Krzysztof – ul. Grunwaldzka – pozostałe domy

Ks. Dominik – bloki na Alei Syski, początek od bloku nr 2, potem 3 i 4

 

30.01. – czwartek – 1600

Ks. Proboszcz – ul. Suszyckich blok 17

Ksiądz Krzysztof i Dominik ulice: Wyspiańskiego, Kasprowicza, Krasińskiego, Słowackiego i Orzeszkowej

Ks. Krzysztof – początek ul. Słowackiego od nr 17g i domy od strony ulicy Słowackiego
                             w kierunku ul. Technicznej

Ks. Dominik – początek od ul. Kasprowicza i Wyspiańskiego i domy od strony
                             ul. Krasińskiego w kierunku ul. Technicznej

 

31.01. – piątek – 1600

Ks. Proboszcz – ul. Suszyckich blok 19

Ks. Krzysztof – ul. Mickiewicza początek blok nr 5, potem część bloku nr 7

Ks. Dominik – początek blok na ul. Reja potem ul. Mickiewicza część bloku 7

 

01.02. – sobota – 900

Ks. Proboszcz – ul. Suszyckich blok 23 i 27

Ks. Krzysztof – ul. Łąkowa – początek od strony Lutoryża

Ks. Dominik – ul. Akacjowa – początek od strony Wisłoka