XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  09.09.2018

7.00

1.- Z róży zmarłej Ludwiki Dobel. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie oraz za + siostry

1.- Z róży Marii Nowak. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie oraz za + siostry

9.00

1.- W 18 r. ur. Patryka. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie

10.30

1.+ Za dusze śp. małżeństwa Józefa i Marię Wierdaków oraz za ich zmarłą córkę Agatę,

      w przypadającą dziś 10 r. śm. Marii Wierdak

12.00

1.- Za parafian

2.- O zdrowie dla Krystyny

18.00

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

1.+ Wojciech Stefanik of. rodzina Kowalskich z Boguchwały – gregorianka – o. T. Podrazik

2.+ Helena Sitek od uczestników pogrzebu – ks. Antoni Domino

PONIEDZIAŁEK  10.09.2018

6.30

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

2.+ Marcin Surówka of. żona z rodziną

9.00

1.+ Zofia Opalińska of. Stanisława Nalepa i rodzina Mynartów

18.00

1.+ Adam Wetula of. Ewa i Stanisław Rusinek ze Zwięczycy

2.+ Andrzej Frodyma of. mieszkańcy bloku nr 14 przy ul. Sportowej

1.+ Wojciech Stefanik of. Zofia Becker z Boguchwały – gregorianka – o. Tomasz Podrazik

2.+ Helena Sitek od uczestników pogrzebu – ks. Antoni Domino

WTOREK  11.09.2018

6.30

1.+ Maria Filipek 22 r. śm.

2.+ Zofia Opalińska of. wnuk Andrzej

9.00

1.+ Zofia Opalińska of. swatowa Stanisława Buż

18.00

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

2.+ Zofia i Stanisław Bartochowski, Stanisław i Antoni Krępa

1.+ Wojciech Stefanik of. Anna i Zdzisław Szczepanik – gregorianka – o. Tomasz Podrazik

2.+ Helena Sitek od uczestników pogrzebu – ks. Antoni Domino

ŚRODA  12.09.2018

6.30

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

2.+ Tadeusz Lelek 6 r. śm.

18.00

1.+ Adam Wetula of. Krystyna Strzępek z rodziną

2.+ Mariusz Klimasz 10 r. śm.

3.+ Zofia Opalińska of. syn Jan z żoną

1.+ Wojciech Stefanik od uczestników pogrzebu – gregorianka – o. Tomasz Podrazik

2.+ Anna Leszczyńska of. oddział PTTK Rzeszów – ks. Antoni Domino

CZWARTEK  13.09.2018

6.30

1.+ Zofia Opalińska of. wnuki Paweł i Agnieszka

18.00

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

2.+ Edward Bryś 13 r. śm., Grzegorz Bryś 26 r. śm.

3.- W 55 r. ślubu Aliny i Henryka Pietroń. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie of. córki z rodzinami. I za Bożenę z okazji urodzin.

1.+ Wojciech Stefanik od uczestników pogrzebu – gregorianka – o. Tomasz Podrazik

2.+ Anna Leszczyńska Koło Przewodników PTTK w Rzeszowie – ks. Antoni Domino

PIĄTEK  14.09.2018

6.30

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

2.+ Zofia Opalińska of. wnuczka Małgorzata 

18.00

1.+ Adam Wetula of. rodzina Antoniewskich

2.+ Władysław Solecki 

1.+ Wojciech Stefanik od uczestników pogrzebu – gregorianka – o. Tomasz Podrazik

2.+Anna Leszczyńska koleżanki i koledzy – turyści z Tarnowa – ks. Antoni Domino

SOBOTA  15.09.2018

6.30

1.+ Władysław Witek of. Marek i Wojciech Bocheńscy z rodzinami   

2.- O zdrowie dla Grzegorza.

14.00

1. – Ślub

18.00

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

2.+ Mieczysław Kościółek

1.+ Wojciech Stefanik od uczestników pogrzebu – gregorianka – o. Tomasz Podrazik

2.+ Anna Leszczyńska of. odział PTTK Tarnów – ks. Antoni Domino

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  16.09.2018

7.00

1.+ Katarzyna Bryś 10 r. śm., Piotr Bryś 34 r. śm.

9.00

1.- W 20 r. ślubu Magdaleny i Aleksandra Bator. Dziękczynna o bł. Boże i zdrowie of. mama

2.- W 30 r. ur. Natalii. Dziękczynna o bł. Boże i zdrowie of. pracownice i szefowa Stanisława

10.30

1.- W 25 r. ślubu Bożeny i Adama. Dziękczynna o bł. Boże i zdrowie

2.- Za Agatę i Artura w 15 r. ślubu i za ich dzieci. Dziękczynna o bł. Boże i zdrowie

12.00

1.- Za parafian – chrzty

2.- Za Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija” z okazji

     jubileuszu 20 – lecia działalności. Dziękczynna o bł. Boże i zdrowie dla zespołu

18.00

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

1.+ Wojciech Stefanik od uczestników pogrzebu – gregorianka – o. Tomasz Podrazik

2.+ Anna Leszczyńska of. NSZZ Solidarność – pracowników oświaty i wychowania

      w Rzeszowie – ks. Antoni Domino