XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA  16.09.2018

7.00

1.+ Katarzyna Bryś 10 r. śm., Piotr Bryś 34 r. śm.

9.00

1.- W 20 r. ślubu Magdaleny i Aleksandra Bator. Dziękczynna o bł. Boże i zdrowie of. mama

2.- W 30 r. ur. Natalii. Dziękczynna o bł. Boże i zdrowie of. pracownice i szefowa Stanisława

10.30

1.- W 25 r. ślubu Bożeny i Adama. Dziękczynna o bł. Boże i zdrowie

2.- Za Agatę i Artura w 15 r. ślubu i za ich dzieci. Dziękczynna o bł. Boże i zdrowie

12.00

1.- Za parafian – chrzty  

2.- Za Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija” z okazji

     jubileuszu 20 – lecia działalności. Dziękczynna o bł. Boże i zdrowie dla zespołu

18.00

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

1.+ Wojciech Stefanik od uczestników pogrzebu – gregorianka – o. Tomasz Podrazik

2.+ Anna Leszczyńska of. NSZZ Solidarność – pracowników oświaty i wychowania

      w Rzeszowie – ks. Antoni Domino

PONIEDZIAŁEK  17.09.2018

6.30

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

2.+ Adam Wetula of. rodzina Hendzlów i Elżbieta Kasprzyk

18.00

1.+ Dusze w czyśćcu cierpiące  

2.+ Józefa Pachla 1 r. śm., Jerzy Homera of. Alina Bryś z synami i wnukami  

1.+ Wojciech Stefanik od uczestników pogrzebu – gregorianka – o. Tomasz Podrazik

2.+ Anna Leszczyńska of. turystyczna grupa rekolekcyjna – ks. Antoni Domino

WTOREK  18.09.2018

6.30

1.+ Jadwiga Ziemba of. siostra Aleksandra

2.+ Zofia Opalińska of. córka Danuta z rodziną

18.00

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

2.+ Kazimiera Wołoszyn of. Hnatiowa z rodziną  

1.+ Wojciech Stefanik od uczestników pogrzebu – gregorianka – o. Tomasz Podrazik

2.+ Anna Leszczyńska of. turystyczna grupa rekolekcyjna – ks. Antoni Domino

ŚRODA  19.09.2018

6.30

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

2.+ Adam Wetula of. Zofia i Jan Wilk

18.00

1.+ Dusze w czyśćcu cierpiące

2.+ Andrzej Frodyma of. rodzina Bosków

1.+ Wojciech Stefanik od uczestników pogrzebu – gregorianka – o. Tomasz Podrazik

2.+Anna Leszczyńska of. senator Zdzisław Pupa – ks. Antoni Domino

CZWARTEK  20.09.2018

6.30

1.+ Jadwiga Ziemba of. Marta z rodziną

2.+ Zofia Opalińska of. córka Danuta z rodziną

18.00

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

2.+ Władysław Chmiel, Maria i Stanisław Chmiel

1.+ Wojciech Stefanik od uczestników pogrzebu – gregorianka – o. Tomasz Podrazik

2.+ Anna Leszczyńska of. NSZZ Solidarność Region Rzeszowski – ks. Antoni Domino

PIĄTEK  21.09.2018

6.30

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

2.+ Anna Hendzel 6 r. śm. 

18.00

1.+ Dusze w czyśćcu cierpiące

2.+ Janusz Batóg of. siostra Teresa z rodziną 

1.+ Wojciech Stefanik od uczestników pogrzebu – gregorianka – o. Tomasz Podrazik

SOBOTA  22.09.2018

6.30

1.+ Adam Wetula of. sąsiad Stefan Sobota

13.00

1.- Ślub

14.00

1.- Ślub

18.00

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

2.+ Zdzisław Hadera

1.+ Wojciech Stefanik of. żona Michalina – gregorianka – o. Tomasz Podrazik

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA  23.09.2018

7.00

1.+ Bronisław i Wojciech Mikołajczyk

9.00

1.+ Stanisława i Michał Kobosz, Franciszka i Walenty Rączy

10.30

1.- W 10 r. ślubu Eweliny i Piotra. Dziękczynna o bł. Boże i zdrowie

12.00

1.- Za parafian

18.00

1.+ Stanisława Foltman – gregorianka

1.+ Wojciech Stefanik of. żona Michalina – gregorianka – o. Tomasz Podrazik