UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  21.04.2019

6.00

1.- Za Parafian

2.+ Wojciech Wacław of. rodziną

3.+ Stanisław Stróż of. wnuk Damian z żoną Marią

4.- Dziękczynno – błagalna za Lucynę i Stanisława Pilińskich w 40 r. ślubu

5.+ Józefa(k)

1.+ Edward Gołąbek od uczestników pogrzebu – o. Andrzej Ruszała

9.00

1.+ Wanda i Józef Ozga

10.30

1.+ Stanisław Marcinkowski 6 r. śmierci

12.00

1.+ Jan Barć – gregorianka

2.- Dziękczynno – błagalna za Faustynę w 18 r. urodzin

1.+ Anna Niedziałek od uczestników pogrzebu – ks. Sławomir Ziobro

2.+ Irena Książek of. Renata i Tomasz Kocurek – ks. Krzysztof Salik

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY  22.04.2019

7.00

1.+ Jan Barć – gregorianka

9.00

1.+ Józefa(k) i Władysław Buda 35 r. śmierci

10.30

1.+ Wojciech i Bronisław Mikołajczyk

2.+ Anna Kędzior 13 r. śmierci

12.00

1.- Za Parafian - chrzty

2.+ Kazimierz Sitek 28 r. śmierci of. żona i dzieci

1.+ Anna Niedziałek od uczestników pogrzebu – ks. Sławomir Ziobro

2.+ Irena Książek of. rodzina Kocurków z Czudca – ks. Krzysztof Salik

3.+ Aleksander Ziemba of. Adam z rodziną – o. Andrzej Ruszała

14.00

1. Ślub

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY  23.04.2019

6.30

1.+ Zyta Chwaszcz of. siostra z rodziną

2.+ Stanisław Zych of. Krzysztof Łyszczak z żoną

18.00

1.+ Jan Barć – gregorianka

2.- Dziękczynno – błagalna za Władysława Pryka w 80 r. urodzin

1.+ Anna Niedziałek od uczestników pogrzebu – ks. Sławomir Ziobro

2.+ Irena Książek of. rodzina Borków – ks. Krzysztof Salik

3.+ Aleksander Ziemba of. rodzina Majerów – o. Andrzej Ruszała

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY  24.04.2019

6.30

1.+ Jan Barć – gregorianka

2.+ Jacek Solecki of. Andrzej Sitek z rodziną

3.+ Krystyna Buszta of. Genowefa Kwiatkowska z Rzeszowa

4.+ Stanisław Zych of. Andrzej Łyszczak

18.00

1.- Dziękczynno – błagalna za Marylę i Macieja w 15 r. ślubu

2.-Dziękczynno–błagalna z róży Cecylii Pawełek.Za chorych, cierpiących i samotnych

1.+ Anna Niedziałek od uczestników pogrzebu – ks. Sławomir Ziobro

2.+ Irena Książek of. rodzina Królów z Czudca – ks. Krzysztof Salik

3.+ Aleksander Ziemba of. Zofia Majer – o. Andrzej Ruszała

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY  25.04.2019

6.30

1.+ Jacek Solecki of. Zofia i Marian Łyszczak

2.+ Krystyna Buszta od uczestników pogrzebu

3.+ Jan Olszewski of. Bogusław i pracownicy firmy Erstal

4.+ Stanisław Zych of. Ewa i Stanisław Rusinek

18.00

1.+ Jan Barć – gregorianka

2.+ Antonina i Franciszek Ziemba

1.+ Anna Niedziałek od uczestników pogrzebu – ks. Sławomir Ziobro

2.+ Irena Książek of. rodzina Pietrzyków z Babicy – ks. Krzysztof Salik

3.+ Aleksander Ziemba of. Zofia Majer – o. Andrzej Ruszała

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY  26.04.2019

6.30

1.+ Jan Barć – gregorianka

2.+ Krystyna Buszta od uczestników pogrzebu

3.+ Stanisław Zych of. Marek Rusinek z rodziną

18.00

1.+ Czesława(k), Leopold i Leszek Churawscy

2.+ Józef Foryt 5 r. śmierci

1.+ Anna Niedziałek od uczestników pogrzebu – ks. Sławomir Ziobro

2.+ Irena Książek of. pracownicy firmy Gremur ze Strzyżowa – ks. Krzysztof Salik

3.+ Aleksander Ziemba of. rodzina Sapów – o. Andrzej Ruszała

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY  27.04.2019

6.30

1.+ Jacek Solecki of. róża różańcowa

18.00

1.+ Jan Barć – gregorianka

1.+ Anna Niedziałek od uczestników pogrzebu – ks. Sławomir Ziobro

2.+ Irena Książek of. pracownicy firmy Gremur ze Strzyżowa – ks. Krzysztof Salik

II NIEDZIELA WIELKANOCNA – ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 28.04.2019

7.00

1.- Dziękczynno – błagalna z róży Krystyny Sierżęgi. I za chorą siostrę Katarzynę

2.- Za Parafian

9.00

1.+ Kazimierz Sarna of. żona

10.30

1.+ Zdzisław Baran 15 r. śmierci

2.- Dziękczynno – błagalna za Tymoteusza w 5 r. urodzin i za jego rodziców

12.00

1.- Dziękczynno – błagalna za Zofię i Józefa w 50 r. ślubu

2.- Dziękczynno – błagalna za Barbarę i Jana w 35 r. ślubu

3.+ Teresa Nowak 1 r. śmierci of. córka Maria

18.00

1.+ Jan Barć – gregorianka

1.+ Jerzy Lencewicz of. kolega Józef – ks. Sławomir Ziobro

2.+ Irena Książek of. rodzina Pietraszków – ks. Krzysztof Salik

3.+ Aleksander Ziemba of. dyrekcja i pracownicy MSP w Rzeszowie – o. A. Ruszała