UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO  02.06.2019

7.00

1.– Dziękczynno - błagalna z róży Tadeusza Borowca oraz za + braci z róży

9.00

1.– Dziękczynno - błagalna za Bożenę w 60 r. urodzin

10.30

1.+ Jerzy Kucab

2.- Dziękczynno – błagalna za Zofię i Józefa w 40 r. ślubu

12.00

1.- Za Parafian

18.00

1.+ Andrzej Frodyma – gregorianka

1.+ Zofia Baran od uczestników pogrzebu – ks. Krzysztof Salik

2.+ Józefa(k) Szeliga of. Piotr Zwiercan z rodziną – o. Paweł Klimczak

3.+ Zdzisław Stopyra od uczestników pogrzebu – ks. Przemysław Drąg

4.+ Krystyna Wójcik of. grupa modlitewna św. Mikołaja – ks. Sławomir Ziobro

PONIEDZIAŁEK  03.06.2019

6.30

1.+ Andrzej Frodyma – gregorianka

2.+ Janina i Władysław Lizut

18.00

1.+ Kazimierz Sarna of. córka z rodziną

2.+ Aniela i Stanisław Gacek of. córka

3.- Dziękczynno – błagalna z róży Marii Domin, o urodzaje i zachowanie od klęsk

     żywiołowych

1.+ Zofia Baran od uczestników pogrzebu – ks. Krzysztof Salik

2.+ Józefa(k) Szeliga of. Aleksandra Zielińska z rodziną – o. Paweł Klimczak

3.+ Zdzisław Stopyra od uczestników pogrzebu – ks. Przemysław Drąg

4.+ Krystyna Wójcik of. rodzina Blujów z Dydni – ks. Sławomir Ziobro

WTOREK  04.06.2019

6.30

1.+ Władysław Ziemba of. chrześniak Józef Lachiński z rodziną

2.+ Piotr Popek of. dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej w Boguchwale

18.00

1.+ Andrzej Frodyma – gregorianka

2.- Dziękczynno – błagalna za rodzinę Natana, za życie dzieci i ukojenie w bólu

     of. siostry Renata i Marzena z rodzinami

3.+ Stanisław i Eryk Podzielińscy

1.+ Zofia Baran od uczestników pogrzebu – ks. Krzysztof Salik

2.+ Józefa(k) Szeliga of. rodzina Winiarskich – o. Paweł Klimczak

3.+ Zdzisław Stopyra od uczestników pogrzebu – ks. Przemysław Drąg

4.+ Krystyna Wójcik of. rodzina Niemców z Sanoka – ks. Sławomir Ziobro

ŚRODA  05.06.2019

6.30

1.+ Andrzej Frodyma – gregorianka

18.00

1.+ Stanisława(k) i Władysław Strzępek

2.+ Stanisława(k) i Władysław Biały

1.+ Stanisława(k) Żybura of rodzina Włochów – ks. Krzysztof Salik

2.+ Józefa(k) Szeliga of. Ewa z rodziną – o. Paweł Klimczak

3.+ Zdzisław Stopyra od uczestników pogrzebu – ks. Przemysław Drąg

4.+ Krystyna Wójcik of. rodzina Surowiaków z Sanoka – ks. Sławomir Ziobro

CZWARTEK  06.06.2019

6.30

1.+ Władysław Ziemba of. brat i bratowa z Czudca

18.00

1.+ Andrzej Frodyma – gregorianka

2.+ Joanna Kowalczyk 2 r. śm.

1.+ Stanisława(k) Żybura of. Marta Włoch – ks. Krzysztof Salik

2.+ Józefa(k) Szeliga of. pracownicy z Pratt & Withney - o. Paweł Klimczak

3.+ Zdzisław Stopyra od uczestników pogrzebu – ks. Przemysław Drąg

4.+ Krystyna Wójcik of. rodzina Wójcików z Krakowa – ks. Sławomir Ziobro

PIĄTEK  07.06.2019

6.30

1.+ Andrzej Frodyma – gregorianka

2.+ Władysław Ziemba od uczestników pogrzebu

3.+ Piotr Popek of. rodzina Witowiczów

18.00

1.+ Stanisław Stróż of. rodzina Antoniewskich z Elą

1.+ Stanisława(k) Żybura of. rodzina Maców i Długopolskich – ks. Krzysztof Salik

2.+ Józefa(k) Szeliga of. pracownicy z Pratt & Withney - o. Paweł Klimczak

3.+ Zdzisław Stopyra od uczestników pogrzebu – ks. Przemysław Drąg

4.+ Krystyna Wójcik of. Jasnogórska Rodzina Różańcowa z Rz – ks. Sławomir Ziobro

SOBOTA  08.06.2019

6.30

1.+ Stefania(k) i Piotr Pryk

10.00

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE DIAKONA DOMINIKA WACŁAWA - KATEDRA -

18.00

1.+ Andrzej Frodyma – gregorianka

2.+ Henryk Lib of. swatowie Lidia i Janusz

1.+ Stanisława(k) Żybura of. rodzina Niedziałków – ks. Krzysztof Salik

2.+ Józefa(k) Szeliga of. pracownicy z Pratt & Withney - o. Paweł Klimczak

3.+ Zdzisław Stopyra od uczestników pogrzebu – ks. Przemysław Drąg

4.+ Krystyna Wójcik of. Janina z rodziną – ks. Sławomir Ziobro

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  09.06.2019

7.00

1.– Dziękczynno - błagalna z róży Zofii Pezdan i za + siostry z róży: Eugenię i Janinę

2.- Dziękczynno - błagalna z róży Marii Stokłosy i za + siostry z róży

9.00

1.+ Stanisława(k) i Józef Staszowscy

10.30

1.+ Stanisław Kornecki 1 r. śm. of. żona i dzieci  

2.- Za Parafian

12.00

MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA KSIĘDZA DOMINIKA WACŁAWA

18.00

1.+ Andrzej Frodyma – gregorianka

1.+ Stanisława(k) Żybura of. sąsiadka Kazimiera Pitera – ks. Krzysztof Salik

2.+ Józefa(k) Szeliga of. pracownicy z Pratt & Withney - o. Paweł Klimczak

3.+ Zdzisław Stopyra od uczestników pogrzebu – ks. Przemysław Drąg

4.+ Krystyna Wójcik of. wujek Andrzej z rodziną – ks. Sławomir Ziobro