W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz na podstawie dotychczasowych doświadczeń Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazuje następujące wytyczne Biskupa Rzeszowskiego:

 

1. Sakrament pokuty i pojednania może być sprawowany jedynie w formie indywidualnej spowiedzi. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.

Odwołana została akcja „Noc konfesjonałów”. Nie będzie tzw. spowiedzi dekanalnych, jak to było w zwyczaju.  

2. Aby umożliwić wiernym skorzystanie z sakramentu pokuty od 4 Niedzieli Wielkiego Postu wprowadzamy specjalne dyżury spowiednicze w tygodniu: od godz. 10.00 - 12.00 i od 16.00 - 18.00. W czasie trwania tego dyżuru będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Podczas dyżuru NIE SPOWIADAMY W KONFESJONAŁACH. W trosce o zdrowie penitenta a także kapłanów spowiedź jest w wyodrębnionej części kościoła: w zakrystii i w salce przy zakrystii. W takim miejscu penitent może się spowiadać półgłosem, klęcząc lub siedząc w odległości 1,5 metra od spowiednika. Na rozgrzeszenie powinien zawsze uklęknąć.

3. Przypominamy wiernym treści przykazań kościelnych: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty; 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 1985 r. okres, w którym jest możliwe wypełnienie 3. Przykazania kościelnego trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej czyli do 7 czerwca 2020r.

Natomiast wierni którzy, nie będą mogli się w stanie wyspowiadać w tym czasie, po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego mogą przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma warunkami:

1) przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej będzie to możliwe;

2) nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim (np. konkubinat) czyli spełnia wymogi uzyskania rozgrzeszenia [kan. 915 i 916 KPK].

4. Zachęcamy także do przyjmowania Komunii Świętej duchowej, która jest starą praktyką Kościoła, a opiera się na pragnieniu wzbudzonym przez wiarę i miłość. Wierzący wewnętrznie chce zjednoczyć się z Chrystusem, który się udziela w Eucharystii. Jest to akt modlitewny, który nie zastąpi przyjętej Eucharystii ale jest formą duchowej jedności z Jezusem.

5. Kapłani celebrujący Eucharystię i udzielający Komunii Świętej dezynfekują ręce bezpośrednio przed i po tych czynnościach liturgicznych.

Dopuszczone są dwie formy udzielania Komunii Świętej: do ust i na rękę. Wybór należy do wiernego przystępującego do niej. Jeśli przyjmuje na rękę, należy to uczynić w następujący sposób; Komunię przyjmuje na lewą rękę podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włoży do ust Komunię św. - nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

(Jednak najwłaściwszym sposobem, zapobiegającym profanacji Najświętszych Postaci, oraz bezpiecznym - bo nie twarzą w twarz z księdzem, a także nie rękami, które dotykały ławek, klamek i innych rzeczy, jest przyjęcie Komunii Świętej na klęcząco i do ust - dopisek ks. Krzysztof)

6. Nie należy oddawać czci relikwiom ani Krzyżowi przez ucałowanie. Należy wybrać formułę ich adoracji przez oddanie pokłonu.

7. Sakrament chrztu świętego sprawujemy poza Mszą Świętą, w obecności najbliższej rodziny.

8. W odprawianiu pogrzebów należy pamiętać o tym, aby liczba uczestników nie przekraczała 50 osób. Obowiązuje zakaz pieszych konduktów pogrzebowych.

9. Zachęcamy wiernych do korzystania z nauk rekolekcyjnych głoszonych w środkach społecznego przekazu i w internecie.

10. W naszej parafii od dziś są transmisje on-line Mszy św. i nabożeństw przez stronę parafialną. Zachęcamy!

11. Przypominamy o obowiązującej dyspensie od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej eucharystii oraz o obowiązującym ograniczeniu liczbowym uczestników do 50 osób.

Zachęcamy także do codziennego odmawiania różańca o godz. 20.30.

12. Szczegółowe informacje na temat sposobu obchodów Wielkiego Tygodnia i Świąt Paschalnych zostaną przekazane w późniejszym terminie.

13. W środę 25 marca uroczystość Zwiastowania NMP. Msze św. o godz. 6.30, 9.00 i 18.00. W tym dniu tradycyjnie możemy podjąć duchową adopcje dziecka poczętego.

14. Pod chórem można nabyć baranki i paschałki na świąteczny stół. Ofiara przeznaczona jest na rzecz ubogich i chorych.

15. Pięknie dziękujemy rodzinom, które zadbały o czystość świątyni. W tym tygodniu prosimy o tą posługę rodziny z ul. ks. Żytkiewicza blok nr 18.

16. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

17. W tym tygodniu do Domu Ojca odszedł śp. Józef Lelek.

 

Przekazujemy apel ze szpitali:

Wszyscy, którzy zgłaszają się do szpitala lub w inny sposób korzystają z pomocy medycznej nie powinni zatajać swojego pobytu za granicą lub pobytu w kwarantannie. Zatajanie tych informacji stanowi wielkie zagrożenie dla funkcjonowania placówek medycznych. Jeśli ten proceder nie zostanie zaniechany to wkrótce zabraknie personelu zdolnego do świadczenia pracy, bo wszyscy znajdą się w przymusowej kwarantannie. Wszystkich korzystających z pomocy lekarza, pielęgniarki lub ratowników medycznych prosimy: mówcie od razu prawdę o swojej sytuacji!

 

Wszystkich wiernych polecamy Opatrzności Bożej i opiece Matki Najświętszej.