Kancelaria parafialna czynna od wtorku do piątku:

700 - 730 oraz 1830 - 1900 

Podane godziny są orientacyjne, wskazują na czas po zakończonej Mszy świętej porannej i wieczornej. 

Jeśli punktualnie księdza nie ma w kancelarii, prosimy cierpliwie czekać aż nabożeństwo się skończy lub kiedy ksiądz zakończy sprawę z interesantami, którzy zatrzymali go w  zakrystii.

W SOBOTĘ, NIEDZIELĘ I PONIEDZIAŁEK KANCELARIA NIECZYNNA.

 

Przydatne informacje:

CHRZEST:

Aby zapisać dziecko do sakramentu chrztu trzeba przynieść:

- akt urodzenia dziecka

- dane rodziców dziecka: data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, data i miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa, adres zamieszkania, 

- dane rodziców chrzestnych: data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania

Od rodziców chrzestnych, wymagamy potwierdzenia, że są wierzący i praktykujący. Takie świadectwo wydaje parafia, na terenie której rodzic chrzestny zamieszkuje (a nie ta, w której jest zameldowany czy w której był ochrzczony i bierzmowany). Rodzicami chrzestnymi mogą zostać tylko osoby bierzmowane.

Sakramentu chrztu udzielamy zasadniczo w niedzielę (dogodną dla rodziny) podczas Mszy św. o godzinie 1200. W innych przypadkach w soboty podczas Mszy św. o 1800. Wyjątki od tej reguły podyktowane ważnymi racjami (nie dotyczy dostępności lokalu gastronomicznego) tylko po ustaleniu z księdzem proboszczem. 

Jeżeli chcemy ochrzcić dziecko poza parafią, potrzeba pisemnej zgody ks. proboszcza. Również, jeżeli ktoś, kto nie jest naszym parafianinem chce ochrzcić swoje dziecko w naszej parafii, potrzebuje pisemną zgodę proboszcza parafii na terenie której mieszka.

MAŁŻEŃSTWO:

Datę i godzinę ślubu trzeba odpowiednio wcześniej zarezerwować, dlatego zachęcamy uczynić to odpowiednio wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu z potrzebnymi dokumentami, aby spisać protokół przedmałżeński. Wymagane dokumenty to:

- dowód osobisty,

- aktualne świadectwo chrztu (jeśli chrzest był poza parafią),

- świadectwo bierzmowania (jeśli w parafii chrztu nie ma tej informacji),

- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej (indeks bierzmowanych)

- świadectwo ukończenia katechez przedmałżeńskich

- świadectwo ukończenia katechez przedślubnych

- komplet dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego aby zawrzeć małżeństwo konkordatowe (nie dotyczy osób po ślubie cywilnym)

- w przypadku osób po ślubie cywilnym - akt małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego

- w przypadku osoby nieochrzczonej - pełny akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego

POGRZEB:

Zgłaszając pogrzeb trzeba przynieść ze sobą akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeżeli zmarły jest spoza naszej parafii, potrzebna jest pisemna zgoda na pogrzeb ks. proboszcza parafii na terenie której zmarły mieszkał.

ZA WSZELKIE POSŁUGI RELIGIJNE NIE POBIERAMY ŻADNYCH USTALONYCH OPŁAT. JEŚLI KTOŚ CHCE, MOŻE ZŁOŻYĆ ZA NIE OFIARĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I MOŻLIWOŚCI.

KONTAKT:

ul. Suszyckich 3, 36-040 Boguchwała

Telefon (plebania): 17 871 44 36

Numer konta parafii: 77 9161 0001 0000 2105 2000 0010