Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M w Boguchwale  zrealizowała projekt „Remont zabytkowej kapliczki w Niechobrzu na działce nr ew. 2709”.

W ramach zadania  przeprowadzono remont zabytkowej kapliczki w Niechobrzu. Wykonano niezbędne prace konserwatorskie, dzięki którym postępująca degradacja zabytkowego obiektu została powstrzymana. Jako obiekt małej architektury sakralnej – stanowi miejsce kultu religijnego, budowania wspólnej tożsamości i przynależności lokalnej. Dzięki renowacji, przywrócono kapliczce właściwy wygląd estetyczny. Jest ona ważnym punktem na mapie gminy Boguchwała. Cel operacji -zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego poprzez remont zabytkowej kapliczki – został osiągnięty, a odrestaurowanie obiektu jest wyrazem wspierania dziedzictwa lokalnego, dbałości o dziedzictwo kulturowe i historyczne i sakralne.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 49 997 zł.